“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นางนันทวรรณ โวหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธิติกานต์ นนท์พรมมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สถิติเว็บไซต์

Thailand 49.7% Thailand
Unknown 30.8% Unknown
Belgium 6.0% Belgium
United States of America 5.8% United States of America
Netherlands 5.8% Netherlands

Total:

12

Countries
00023615
Today: 11
Yesterday: 16
This Week: 107
Last Week: 188
This Month: 295
Last Month: 321
This Year: 616