“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office of the National Anti-Corruption Commission
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

นายกเทศมนตรี

dean

นายเสนีย์ จำปาเทศ

นายกเทศมนตรี
081-070-2894 

 

2

นายสงัดชัย ระวิเวช

รองนายกเทศมนตรี
087-959-6480

 

 3

นายสมบูรณ์ ลุนประจักร

รองนายกเทศมนตรี
087-445-0335

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

04 ธันวาคม 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

01 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2567

23 พฤศจิกายน 2566

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

17 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

27 ตุลาคม 2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง | ไฟล์1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง | ไฟล์2

อัลบั้มภาพกิจกรรม

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

qr code 1

 

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT

Login Form

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

งบประมาณประจำปี

ประกาศราคากลาง

วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 11:40

ประกาศราคากลางขยายไหล่ทาง คสล.ถนนกลางเมือง ม.11

วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 11:33

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ ม.13