“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นายมงคล  ชนะขันธ์

ประธานสภาเทศบาล
085-015-2233

นายอ่อนศรี  พวงลาภ

รองประธานสภาเทศบาล
098-186-8397

นายสมศักดิ์ อาจอ่อนสี

เลขานุการสภาเทศบาล
088-075-1215

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายอุทัย ประนันท์
085-117-7258

นายบุญชู นามโล
082-361-7175

นายสมบูรณ์  คำผาลา
088-473-7878

นายสุมล ผาดี
081-360-8825

นายพา  สุทนัง
086-870-8191

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายไชยวัฒน์ ใสดี
085-104-7508

นายรัฐพงษ์ สำราญรื่น
061-942-2777

นายสมศรี ระอองศรี
094-971-7021

นายเอกชัย พวงจำปา
062-011-4757

สถิติเว็บไซต์

Thailand 49.6% Thailand
Unknown 30.8% Unknown
Belgium 6.2% Belgium
United States of America 5.8% United States of America
Netherlands 5.8% Netherlands

Total:

12

Countries
00023616
Today: 12
Yesterday: 16
This Week: 108
Last Week: 188
This Month: 296
Last Month: 321
This Year: 617